Opened 16 years ago

Closed 16 years ago

#18 closed defect (duplicate)

Help

Reported by: r3pl4y Owned by: Gabor Hudiczius
Priority: major Milestone: airborn
Component: rTWi Version:
Severity: Keywords:
Cc:

Description

Hello!

probléma van az rtwi-al...frissítettem az rtorrentet, és azóta nem az igazi, torrentet még hozzá lehet adni, és látja is azt, de aztán ha pl. le akarom állítani, akkor kiírja h nincs ilyen torrent file...és bármelyik funkcióra megyek ezt írja ki...

Valamit csinálni kellene vele mert most elég nagy gondba vagyok, mivel az rTwi-t szerettem a legjobban használni.

Change History (1)

comment:1 by Gabor Hudiczius, 16 years ago

Resolution: duplicate
Status: newclosed

duplicate of #14

p.s.: a trac-be legy szives angolul irni, de kereshetsz nyugodtan levelben is (please use english in this trac)

Note: See TracTickets for help on using tickets.